ArcusTV

De trajecten

  • Taal en rekenen van 0 tot 4F - lezen, schrijven, spreken, luisteren.
  • Taalverhoging voor staatsexamen of inburgeringsexamen.
  • Alfabetisering
  • Werknemersvaardigheden - solliciteren, ziek en beter melden, functioneringsgesprekken, omgaan met collega’s en meer.
  • Budgetteren - inzicht in uitgavepatroon en rekenvaardigheden.
  • Boek & bieb - bekend maken met de bibliotheek.
  • Leren samen met je kind - hoe kun je je kinderen helpen met huiswerk.
  • Digitaal - hoe kun je met de computer taal en rekenen oefenen (dit traject kan alleen als voorbereiding op een apart taal- of rekentraject).
  • Burgerschapsvaardigheden