ArcusTV

Aanmelden

Je kunt je op verschillende manieren aanmelden voor je opleiding.

Download en print het aanmeldformulier.

Het ingevulde formulier stuurt u dan naar:

Arcus College

t.a.v. Taaltrajecten

Postbus 207

6400 AE  Heerlen.

 

Meld je per e-mail aan.

Vermeld de volgende punten in de e-mail:

* je naam

* je burgerservicenumer (BSN of sofinummer)

* kopie identiteitsbewijs of pas

* je (mail)-adres / telefoonnummer

 

Meer over aanmelden:

* Heb je vragen over het aanmelden, bel het informatienummer: 088-0272923.

* Meer info? Kom naar onze informatiebijeenkomst.