ArcusTV

Samensmelting met Leeuwenborgh

Instemming fusie Leeuwenborgh en Arcus

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft ingestemd met een fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh. De minister heeft hiermee het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO opgevolgd.  Volgens de commissie hebben de plannen brede steun en voldoen ze aan alle vereisten om de het samengaan van Leeuwenborgh en Arcus tot een succes te maken.

De Commissie komt tot de conclusie dat de voorgenomen fusie op de langere termijn noodzakelijk is en al op kortere termijn kansen biedt. "De fusie draagt bij aan het kunnen anticiperen op de gevolgen van de sterke demografische krimp in de regio, met behoud van mogelijkheden om te blijven investeren in kwaliteit van het onderwijs en om te anticiperen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmark [...]. Na een fusie is er sprake van een aaneengesloten verzorgingsgebied met als kern de regio Zuid-Limburg."

De Colleges van Bestuur van Arcus en Leeuwenborgh zijn verheugd met dit besluit. Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur Leeuwenborgh: “Het geeft ons de kans om vooruit te kijken en samen te bouwen aan een toekomstbestendig ROC. We willen de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijs waarborgen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling in de regio en kunnen we iedereen - samen met onze economische en maatschappelijke partners - kansen op een mooie toekomst te geven.” 

Met de fusie kunnen de ROC’s de kwaliteit van het onderwijs ook naar de toekomst garanderen. Het opleidingsportfolio blijft bestaan en ook de huidige locaties blijven zo veel als mogelijk behouden. Ook gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde.  

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Arcus: “We gaan starten met programma’s om het onderwijs verder te ontwikkelen, samen met bedrijven, instellingen en onderwijscollega's. Er komen specifieke opleidingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Het gaat ons dus niet om groter worden, maar om een veelzijdig en passend aanbod in de regio te behouden en te ontwikkelen. Dus juist om kleinschaligheid en maatwerk mogelijk te maken. Daar nemen we onze verantwoordelijkheid in en daarom gaan we versterken en de handen ineenslaan.” 

Waarom een fusie?  

De regio Zuid-Limburg kent grote kansen en uitdagingen. Kansen in bijvoorbeeld de aantrekkende economie en uitdagingen op de thema’s arbeidsmarkt, sociale inclusie/ cohesie en demografische krimp. Overheid en bedrijfsleven doen (terecht) een beroep op ons om vakmensen op te leiden, bij te scholen en ervoor te zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kwalificeren. Opgaven die Arcus en Leeuwenborgh stevig op de proef stellen bij het waarmaken van de ambitie om te allen tijde een gedifferentieerd en bij de regio passend aanbod te bieden, toegankelijk voor iedereen.