ArcusTV

Leren samen met je kind

Voor Arcus basiseducatie is er een traject taal, rekenen en digitale vaardigheden ontwikkeld
waarbij ouders samen met hun basisschoolkind naar school gaan. Het traject heet ‘Leren samen met je kind’ en wordt gegeven op Paulusschool te Heerlen. Ouders gaan tijdens dit traject  met hun kind aan de slag en leren hoe hun kinderen iets leren en hoe ze hier samen aan kunnen werken.  Zo kunnen ze trots zijn op elkaar en van elkaar leren.

Ouders krijgen ook diverse opfriscursussen, zoals breuken, meten en meetkunde en werkwoordspelling. Er wordt aangesloten bij de thema’s die de kinderen in de klas op de basisschool behandelen zoals o.a. voorlezen, gezonde traktaties,  emoties en verkeer.

Samen
In het kader van het thema verkeer hebben de ouders en kinderen samen een verkeersplein ontworpen. Dit verkeersplein wordt ook daadwerkelijk op de speelplaats geschilderd. Het schilderen van het verkeersplein op de speelplaats wordt gedaan door leerlingen van de Arcus opleidingen Bouw en Infra en Schilderen. Het schoon- en onkruidvrij maken van de speelplaats wordt gedaan door medewerkers van baanbrekend werk.

Feestelijke opening
Het verkeersplein krijgt een feestelijke opening op dinsdag 23 juni. Voorafgaand aan de opening wordt er om 14.00 uur een presentatie gegeven over het traject ‘Leren samen met je kind’. Aansluitend openen Alex Peeters, beleidsmedewerker van de afdeling Welzijn van de gemeente Heerlen, en Felix Petit, directeur van Educatie, het verkeersplein om 15.15 uur op de Paulusschool.

Toekomst
Het traject is zo succesvol, dat het wenselijk is het in de toekomst op meerdere basisscholen in Heerlen en omgeving te introduceren.

Taal een goede basis!
Nieuw aanbod najaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen
Lars Vorstermans, Arcus Hero 2016
ARCUS INBURGERINGSLESSEN IN KERKRADE
Nieuw aanbod voorjaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen
Arcus Hero 2015 bekend: Antonio Hamed
Laaggeletterdheid blijft punt van zorg in Heerlen