ArcusTV

Laaggeletterdheid blijft punt van zorg in Heerlen

Het actieprogramma tegen laaggeletterdheid in Heerlen wordt verlengd, in afwachting van een landelijke aanpak van taalachterstand in relatie tot het beroepsonderwijs. (Bron: L1 8 april 2015)

Heerlen blijft met 14 procent laaggeletterden boven het landelijk gemiddelde van 11 procent steken, hoewel eerder gestelde ambities volgens de gemeente zijn gehaald. Verschil is dat het in Heerlen vooral autochtonen betreft.

Voortzetting is niet alleen een kwestie van onderwijs, maar ook van kansen op de arbeidsmarkt.

Taal een goede basis!
Nieuw aanbod najaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen
Lars Vorstermans, Arcus Hero 2016
ARCUS INBURGERINGSLESSEN IN KERKRADE
Nieuw aanbod voorjaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen
Leren samen met je kind
Arcus Hero 2015 bekend: Antonio Hamed