ArcusTV

Nieuws/Blog

Taal een goede basis!

Keurmerk behaald! Terugkomdag een groot succes! Inburgeraar start met entree opleiding!
Lees meer >

Nieuw aanbod najaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen

In het najaar 2016 start Arcus weer met nieuwe opleidingen, trainingen en cursussen ten behoeve van het bedrijfsleven en particuliere deelnemers.
Lees meer >

Lars Vorstermans, Arcus Hero 2016

[FOTO Dian van den Bosch, KTM fotografie] Donderdag 19 mei 2016 is tijdens het avondvullend entertainment Arcus Heroes Event dé Arcus Hero 2016 uitgeroepen. Deze ambassadeursverkiezing bestaat uit een heel traject. De laatste drie kandidaten hebben zich op woensdag 11 mei gepresenteerd voor een professionele jury.    
Lees meer >

ARCUS INBURGERINGSLESSEN IN KERKRADE

In samenwerking met de gemeente, studenten en maatschappelijk werk Kerkrade is Arcus College ook in Kerkrade gestart met het geven van Inburgeringslessen aan inburgeraars uit Kerkrade. De lessen vinden plaats in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 te Kerkrade.
Lees meer >

Nieuw aanbod voorjaar 2016 Vakopleidingen, trainingen en cursussen

In het voorjaar 2016 start Arcus weer met nieuwe opleidingen, trainingen en cursussen ten behoeve van het bedrijfsleven en particuliere deelnemers.
Lees meer >

Leren samen met je kind

Voor Arcus basiseducatie is er een traject taal, rekenen en digitale vaardigheden ontwikkeld waarbij ouders samen met hun basisschoolkind naar school gaan. Het traject heet ‘Leren samen met je kind’ en wordt gegeven op Paulusschool te Heerlen. Ouders gaan tijdens dit traject  met hun kind aan de slag en leren hoe hun kinderen iets leren en hoe ze hier samen aan kunnen werken.  Zo kunnen ze trots zijn op elkaar en van elkaar leren.
Lees meer >

Arcus Hero 2015 bekend: Antonio Hamed

Donderdag 21 mei 2015 is tijdens het avondvullend entertainment Arcus Heroes Event dé Arcus Hero 2015 uitgeroepen. Deze ambassadeursverkiezing bestaat uit een heel traject. De kandidaten hebben eerst moeten strijden binnen hun beroepsunit en de laatste vijf kandidaten hebben zich op woensdag 13 mei gepresenteerd voor een professionele jury.
Lees meer >

Laaggeletterdheid blijft punt van zorg in Heerlen

Het actieprogramma tegen laaggeletterdheid in Heerlen wordt verlengd, in afwachting van een landelijke aanpak van taalachterstand in relatie tot het beroepsonderwijs. (Bron: L1 8 april 2015)
Lees meer >